Het regiobestuur

Het regiobestuur

Het regiobestuur ondersteunt de bestaande kringen in de regio en is verantwoordelijk voor:

  • publiciteit
  • ledenwerving
  • het coördineren van de aanmelding van nieuwe kringleden
  • de website
  • de regiofinanciën
  • het contact onderhouden met het landelijke bestuur

Bij de Kringen werken uitsluitend vrijwilligers. Alle activiteiten worden gefinancierd d.m.v. contributies van de leden.

Heb je interesse om mee te helpen en/of te denken met de regio? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.